Prenumerata

REZULTATAI LAIDOS ĮRAŠAS Taisyklės
image
milijonai
Eurų

 

369 tiražo laimėtojai

370 tiražo laimėtojai

371 tiražo laimėtojai

Eil. Nr.

Vardas, P.

Laukiama rezultatų. DALYVAUK

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69      
70      
71      
72      
73      
74      
75      
76      
77      
78      
79      
80      
81      
82      
83      
84      
85      
86      
87      
88      
89      
90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      
99      
100      

 

AKCIJOS „Euragrįžis“ TAISYKLĖS

1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „Euragrįžis“ (toliau – Akcija) vyks nuo 2020 m. vasario 15 d. iki 2020 m. kovo 6 d. 19:29 val. Šis akcijos laikotarpis skirstomas į 3 savaites:

  • 1 savaitė, 369 tiražas – 2020 m. vasario 15–21 d. (imtinai)
  • 2 savaitė, 370 tiražas – 2020 m. vasario 22–28 d. (imtinai)
  • 3 savaitė, 371 tiražas – 2020 m. vasario 29 d. –  kovo 6 d. (imtinai)

Kiekvieną akcijos savaitę bus renkama po 100 (šimtą) laimėtojų (per visą akcijos laikotarpį bus išrinkti 300 (trys šimtai) laimėtojų. Akcijos laimėtojų nustatymo datos: 2020 m. vasario 24 d. ir kovo 2 d., 9 d.

Akcijos organizatorius – UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).

1.2. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja www.perlas.lt žaidėjai, akcijos laikotarpiu nusipirkę ir (arba) padovanoję bent 2 (du) „Eurojackpot“ bilietus vienam tiražui internetu ar naudodamiesi PERLAS mobiliąja programėle, ir kurie einamojo tiražo metu nebus nieko laimėję. Akcijoje nedalyvauja žaidėjai, vienam tiražui įsigiję tik 1 (vieną) „Eurojackpot“ bilietą. Tame pačiame krepšelyje gali būti ir kitų loterijų bilietų, tačiau norint dalyvauti Akcijoje, atsižvelgiama tik į perkamus ir (arba) dovanojamus bent 2 (du) „Eurojackpot“ bilietus vienam tiražui.

1.3 Akcijoje dalyvauja ir laimėti pagrindinį – 300 eurų „Akropolis“ kuponą – pretenduoja tie Akcijos dalyviai, kurie atitinka 1.1. punkte nurodytas sąlygas visas 3 Akcijos savaites, t.y. perka ir (arba) dovanoja ne mažiau kaip po 2 „Eurojackpot“ loterijos bilietus vienu krepšeliu kiekvieną Akcijos savaitę visą laikotarpį.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti Akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos prizai, laimėtojų nustatymo ir prizų išdavimo tvarka

2.1. Akcijos laimėtojams (asmenims, sumokėjusiems už loterijos bilietus) bus grąžinta tokia pinigų suma, kurią jie išleido bilietų pirkimui ir (arba) dovanojimui(su tam tikrais ribojimais, nustatytais žemiau), jei nei vienas iš tam tiražui pirktų bilietų nieko nelaimėjo:

2.1.1. Pirkus ir (arba) dovanojus 2 bilietus ir nei vienam iš jų nelaimėjus, grąžinami 4 Eur;

2.1.2. Pirkus ir (arba) dovanojus 3 bilietus ir nei vienam iš jų nelaimėjus, grąžinami 6 Eur;

2.1.3. Pirkus ir (arba) dovanojus 4 bilietus ir nei vienam iš jų nelaimėjus, grąžinami 8 Eur;

2.1.4. Pirkus ir (arba) dovanojus 5 ir daugiau bilietų ir nei vienam iš jų nelaimėjus, grąžinama 10 Eur, t.y. didžiausia suma, kurią galima susigrąžinti, jei pirkus ir (arba) dovanojus 5 ar daugiau bilietų tiražui, nei vienas iš jų nieko nelaimėjo.

2.2. Akcijos laimėtojų nustatymo dienomis, speciali komisija sudaro sąrašą iš visų tai Akcijos savaitei internetu nupirktų, tačiau nieko nelaimėjusių „Eurojackpot“ bilietų ir juos įsigijusių www.perlas.lt žaidėjų. Į šį sąrašą neįtraukiami žaidėjai, tiražui įsigiję ir (arba) dovanoję 1 (vieną) „Eurojackpot“ bilietą. 

2.3. Vieno žaidėjo vienam tiražui pirkti ir (arba) dovanoti „Eurojackpot“ bilietai registruojami į sąrašą poromis po 2 bilietus. Vadinasi, jei žaidėjas pirko 2 bilietus, jis į sąrašą bus įtrauktas vieną kartą, jei pirko tris bilietus taip pat vieną kartą, jei pirko 4 bilietus – sąraše bus įtrauktas du kartus ir t.t. Pavyzdžiui, žaidėjas pirko 8 bilietus tiražui ir nei vienas iš jų nieko nelaimėjo. Žaidėjas į sąrašą bus įtrauktas 4 kartus (8/2).

2.4. 2.2 ir 2.3 punktuose įvardintus kriterijus atitinkantys įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka nuo pirmo iki paskutinio tą akcijos savaitę internetu nupirkto, tačiau nieko nelaimėjusio „Eurojackpot“ bilieto.

2.5. Akcijos laimėtojų nustatyme dalyvauja tik tos savaitės tiraže dalyvavę bilietai, t.y. jei pirmą akcijos savaitę (2020 m. vasario 15–21 d.) žaidėjas internetu įsigyja ir (arba) dovanoja bent du (2) „Eurojackpot“ bilietus, kurie nelaimėjo jokio prizo, jis dalyvauja tik 1-os savaitės laimėti pretenduojančių žaidėjų sąraše.

2.6. Į pagrindinį prizą – 300 eurų „Akropolis“ kuponą – pretenduoja tie Akcijos dalyviai, kurie atitinka 1.1. punkte nurodytas sąlygas visas 3 Akcijos savaites, t.y. perka ne mažiau kaip po 2 „Eurojackpot“ loterijos bilietus vienu krepšeliu kiekvieną Akcijos savaitę visą laikotarpį.

2.6. Laimėtojų nustatymo dienomis speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių sąraše ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 100 (vieną šimtą) skaičių. Šiuos skaičius sąraše atitinkantys vartotojai yra skelbiami akcijos laimėtojais.

2.7. Akcijos prizų laimėtojai (jų vardai, pavardės pirmoji raidė, nurodyti www.perlas.lt paskyroje, ir laimėta suma) skelbiami interneto svetainėje www.perlas.lt.

2.8. Laimėtojai bus informuoti el. paštu ir laimėjimas į žaidėjo piniginę www.perlas.lt paskyroje bus pervestas per 5-ias darbo dienas po laimėtojų nustatymo. Prizai išmokami tik tiems žaidėjams, kurie yra patvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y., kai Akcijos organizatoriui yra žinomas žaidėjo vardas, pavardė bei asmens kodas. Jei tarp nustatytų laimėtojų yra žaidėjai, kurių tapatybė nepatvirtinta, jie bus informuoti atskiru laišku apie būtinybę patvirtinti asmens tapatybę. Tapatybės patvirtinimą laimėtojas turi atlikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. Nepatvirtinus asmens tapatybės per nurodytą laiką, žaidėjas netenka teisės į laimėtą prizą. Laimėjimas į žaidėjo piniginę www.perlas.lt paskyroje bus pervestas per 2 darbo dienas po tapatybės patvirtinimo.

2.9. Jei laimėtojas nesutinka, kad jo asmens duomenys, nurodyti 2.7. punkte, būtų paskelbti, jis galės apie tai informuoti, parašydamas elektroninį laišką adresu info@perlas.lt.

3.      Baigiamosios nuostatos

3.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas (įskaitant Akcijos organizavimo laikotarpį) informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.perlas.lt. Visi pakeitimai galios tik tiems tiražams, kurie vyks po tokių sąlygų pakeitimo.

3.2. Organizatorius įsipareigoja sumokėti gyventojų pajamų mokestį, jei tokiu mokesčiu pagal galiojančius teisės aktus būtų apmokestintas bet kurio akcijos laimėtojo laimėjimas. Tuo tikslu akcijos laimėtojai, prieš išduodant jiems laimėjimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, turės pateikti Akcijos organizatoriui teisės aktuose numatytus duomenis.

3.3. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja loterijos „Eurojackpot“ taisyklės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

 

basket Eurojackpot Nr. 369

Statistika

Rezultatai

368 žaidimas | 2020-02-14

Atspėti skaičiai

Laimėjimas

Laimėtojų Lietuvoje

2+1

8,70 €

1 705

1+2

12 €

523

3

16,30 €

222

3+1

20,40 €

103

2+2

26,30 €

90

3+2

78,50 €

5

4

123,20 €

3

4+1

291,90 €

2

4+2

5 589,50 €

-

5

108 996,30 €

-

5+1

617 646,20 €

-

5+2

13 129 481,94 €

-

TV laida Žiūrėti