Registruok bilietus ir laimėk

Registruok bilietą ir laimėk

Įvesk savo bilieto serijinį numerį

Bilietai, pirkti sausio 18-24 d.

Laimėtojai

1 savaitė 01.11-01.17

Laimėtojas:

Valentinas B.

2 savaitė 01.18-01.24

Laimėtojas:

Žaidimas dar vyksta

Taisyklės

AKCIJOS „REGISTRUOK BILIETĄ IR TAPK SAVAITĖS LAIMĖTOJU“ TAISYKLĖS
 
1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
1.1. Akcija „Registruok bilietą ir tapk savaitės laimėtoju“ (toliau – Akcija) vyks nuo 2021 m. sausio 11 d. iki 2021 m. sausio 24 d. imtinai, Akcijos periodą padalinant į 2.9 punkte nurodytus laikotarpius. 
1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).
1.3. Dalyvauti Akcijoje ir laimėti prizus pretenduoja asmenys, kurie įsigijo bent vieną loterijos bilietą svetainėje www.perlas.lt, per mobiliąją PERLAS programėlę bei PERLAS terminaluose spausdintą loterijos bilietą, momentinės loterijos bilietą, telefoninės loterijos „Loto 1634“ bilietą ir užregistravo bilieto numerį akcijos svetainėje www.perlas.lt/registruok.
1.4. Akcijoje negali dalyvauti Akcijos ir loterijos organizatoriai.
 
2. Akcijos prizai, turinys ir laimėjimo sąlygos
2.1. Akcijos prizai – du piniginiai prizai po 500 Eur (penkis šimtus eurų), kurie skiriami 2 laimėtojams 2.7 punkte nustatytais laikotarpiais.
2.2. Akcijoje nedalyvauja bilietai, pirkti kaip dovana, „Blitzloto, „Superloto“ loterijos bilietai.  
2.3. Vieno žaidėjo Akcijoje dalyvaujančių užsakymų skaičius nėra ribojamas. Vienas žaidėjas turi teisę laimėti daugiau nei vieną Akcijos prizą. 
2.4. Registruojamas bilietas turi atitikti šiuos reikalavimus:
2.4.1.  Atlikti internetu ir stacionariose parduotuvėse pirkusio ir laimėjimą atsiimti pageidaujančio žmogaus tapatybę;
2.4.2.  Bilietas turi būti įsigytas taisyklėse nurodytu akcijos laikotarpiu;
2.4.3.  Bilieto numeris gali būti registruojamas tik vieną kartą, jei bilietas registruojamas daugiau nei vieną kartą, netenkama teisės į laimėjimą;
2.4.4.  Bilieto numerio teisingas įvedimas yra pirkusio bilietą savininko atsakomybė. Jei bilieto numeris įvedamas neteisingai ir yra nustatomas kaip laimėtojas, tačiau bilieto numeris neegzistuoja, traukiamas kitas laimėtojas.
2.5. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo, laimėtojų nustatymo ir informavimo tikslais 
2.6. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti  jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.
2.7. Akcijos laimėtojų nustatymo tvarka:
 

Bilietų įsigijimo laikotarpis

Akcijos laimėtojų nustatymo datos

Laimėtojų skaičius

Akcijos laimėtojams skiriami prizai

        2021.01.11 – 2021.01.17

        2021.01.18 – 2021.01.24

2021.01.18

2021.01.25

1

1

500 eurų

500 eurų

 
2.7.1.  Nurodytomis Akcijos laimėtojų nustatymo datomis speciali komisija fiksuoja bendrą (vieno Akcijos laikotarpio) Akcijos sąlygas atitinkančių dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka atitinkamai vieną skaičių. Šį skaičių sąraše atitinkantis Akcijos dalyvis yra skelbiamas savaitės prizo laimėtoju. 
2.7.2.  Akcijos laimėtojai bus skelbiami svetainėje www.perlas.lt nurodant laimėtojo vardą ir pirmąją pavardės raidę bei miestą. Akcijos laimėtojai apie laimėjimo faktą gali būti informuojami asmeniškai registracijos metu nurodytais kontaktais – el. paštu ir / arba telefonu. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Akcijos dalyviai. 
 
3. Akcijos prizų išdavimo tvarka
3.1. 500 Eur (penkių šimtų eurų) vertės piniginis prizas gali būti išmokėtas:Į žaidėjo piniginę www.perlas.lt paskyroje, prieš tai laimėtojui atlikus nuotolinį tapatybės patvirtinimą. Toks išmokėjimas atliekamas per 5 d. d. nuo pilno tapatybės patvirtinimo momento, papildomai pateikus PERLAS terminale spausdintą laimėjusį bilietą (arba jo fotografuotą ar skenuotą kopiją).
3.1.1. Laimėjimas gali būti išmokėtas tik laimėtojui įvykdžius 3.1.1. punktuose nurodytas sąlygas. Kitiems asmenims laimėtojo prizas negali būti išmokamas. 
3.1.2. Asmenys, kurie per 5 d.d. kreipėsi į Akcijos Organizatorių dėl laimėjimo, tačiau nuo laimėjimo fakto per 14  (keturiolika) kalendorinių dienų neatlikę nuotolinio tapatybės patvirtinimo ir / arba neatvykę į Organizatoriaus atstovybę, netenka teisės į laimėjimą. 
3.2. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
 
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo svetainėje www.perlas.lt.
4.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
________________________________________
info@perlas.lt   8‑52 751 751

Kur rasti serijinį numerį

Terminalinės
loterijos bilietai
Momentinės (trinamos)
loterijos bilietai
Internetiniai
loterijos bilietai