{"id":"77","position_list":"41","position_index":null,"type":"instant","title":"S\u0117km\u0117s 7 (5 Eur)","meta_title":"","meta_description":"","slug":"sekmes-7-5-eur","logo":"https:\/\/perlas.lt\/files\/lotteries\/082650_Lith_0114 Sekmes 7 v2_aw_60ddbcb6df675.jpg","ng_list_logo":"lotteries\/082650_Lith_0114 Sekmes 7 v2_aw_60ddbcb6df793.jpg","ng_grid_logo":null,"ng_mobile_grid_logo":null,"price":"5.00","prize":"75000.00 €","prize_short":"75000.00 €","button_text":"Su\u017einok daugiau","faq":"

\r\n\tS\u0116KM\u0116S 7 (5 \u20ac)  <\/span>- LAIM\u0116K 75 000\u20ac!<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tLaim\u0117jimai: nuo 5 \u20ac iki 75 000 \u20ac<\/div>\r\n
\r\n\tLoterijos laim\u0117jim\u0173 fondas: 64%<\/div>\r\n
\r\n\tLaim\u0117jim\u0173 da\u017enis: 1 i\u0161 2,97<\/div>\r\n
\r\n\tBilieto kaina: 5 \u20ac <\/div>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tKAIP \u017dAISTI?<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tNutrinkite apsaugin\u012f sluoksn\u012f. Jei \u201eLaimingas simbolis\u201c sutaps su \u201eTavo simboliu\u201c, laim\u0117site po juo nurodyt\u0105 priz\u0105.<\/p>\r\n

\r\n\t\u017daidimas \u201ePremija 1\u201c<\/span>. Jei rasite simbol\u012f 10, laim\u0117site 10 Eur.
\r\n\t\u017daidimas \u201ePremija 2\u201c<\/span>. Jei rasite simbol\u012f 20, laim\u0117site 20 Eur.
\r\n\t\u017daidimas \u201ePremija 3\u201c<\/span>. Jei rasite simbol\u012f 50, laim\u0117site 50 Eur.
\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tSu vienu bilietu galite laim\u0117ti 18 priz\u0173, jie sumuojami.<\/p>\r\n

\r\n\t  <\/p>\r\n

\r\n\tLAIM\u0116JIMAI<\/strong><\/p>\r\n\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t75 000 \u20ac<\/td>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t   20 \u20ac   <\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t
\r\n\t\t\t\t1 000 \u20ac<\/td>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t15 \u20ac<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t
\r\n\t\t\t\t100 \u20ac<\/td>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t10 \u20ac<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t
\r\n\t\t\t\t50 \u20ac<\/td>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t5 \u20ac<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tDetali informacija apie loterijos laim\u0117jim\u0173 tikimyb\u0119 ir loterijos priz\u0173 strukt\u016br\u0105 pateikiama loterijos taisykl\u0117se, kurios saugomos m\u016bs\u0173 buvein\u0117je adresu Olimpie\u010di\u0173 g. 15-1, Vilnius ir yra patalpintos Lo\u0161im\u0173 prie\u017ei\u016bros tarnybos administruojamame tinklapyje<\/span> <\/span><\/span><\/span>https:\/\/lpt.lrv.lt\/lt\/loteriju-organizatoriai\/loteriju-taisykles<\/span><\/a><\/u>.<\/span><\/o:p><\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n","block_text_1":"","block_text_2":"","created":"2017-10-18 16:13:38","updated":"2021-10-25 15:20:40","external_id":"","active":false,"vip_only":false,"price_text":"5.00","ng_modal_logo":null,"ng_modal_text":"","jackpot":null,"start_datetime_new":null,"end_datetime_new":null,"start_datetime_discount":null,"end_datetime_discount":null,"is_new":null,"is_promotion":null,"ng_modal_background":null,"ticket_image":"https:\/\/perlas.lt\/files\/lotteries\/082650_Lith_0114 Sekmes 7 v2_aw_60ddbcb6df793.jpg"}