Registruok ir laimėk

Pirk bent 2 TELELOTO bilietus, registruok ir laimėk

Laimėtojai

100 VIP EUR 04.20 - 04.25

Laimėtojo serijos numeris:

Paulius L.

100 VIP EUR 04.26 - 05.02

Laimėtojo serijos numeris:

Darius P.

100 VIP EUR 05.03 - 05.09

Laimėtojo serijos numeris:

Viktoras K.

XBOX Series X 04.20 - 05.09

Laimėtojo serijos numeris:

Julius J.

Taisyklės

Akcijos „REGISTRUOK TELELOTO 2 BILIETUS PERLAS.LT IR LAIMĖK X BOX SERIES X  IR 3 X 100 VIP EURŲ“ TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Akcijos „REGISTRUOK TELELOTO 2 BILIETUS PERLAS.LT IR LAIMĖK XBOX SERIES X IR 3 X 100 VIP EURŲ“ (toliau – akcija) organizatorius yra UAB Perlas Network (toliau – Organizatorius).
1.2. Akcija vyksta nuo 2021 04 20 iki 2021 05 09 (imtinai).
1.3. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, išskyrus Organizatoriaus, taip pat UAB „Olifėja“ darbuotojus.
1.4. Kiekvienas asmuo, šiose taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas akcijoje patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Akcijos dalyviais pripažįstami tiktie asmenys, kurie atitinka visus šių taisyklių reikalavimus.
2. Akcijos prizai
2.1. Akcijos prizas yra X BOX SERIES X ir 3x100 VIP EURŲ.
2.2. Iš viso numatoma išdalinti 1 vnt. XBOX SERIES X ir 300 VIP EURŲ vnt., prizų bendra vertė – 1008 su PVM. 
2.3. Prizai į pinigus nekeičiami bei negrąžinami atgal.
3. Akcijos esmė:
3.1. Akcijoje dalyvauja asmenys, kurie nupirko ne mažiau nei 2 Teleloto bilietus kasose ar internetu www.perlas.lt, bei juos užregistruoja www.perlas.lt/lt/laimek puslapyje. Kuo daugiau bilietų pirkėjai perka ir registruoja, tuo daugiau šansų turi laimėti nurodytus prizus.
3.2. Akcijoje dalyvauja visi akcijos metu pirkti bei registruoti bilietai. Negalima registruoti to paties bilieto kelis kartus.
4. Prizo įteikimas
4.1. Akcijos laimėtojai skelbiami pagal šį grafiką:

SAVAITĖS KONKURSO PERIODAS

LAIMĖTOJO PASKELBIMO DATA

2021 04 20 – 2021 04 25

2021 04 26 skelbiamas 100 VIP EURŲ laimėtojas

2021 04 26 – 2021 05 02

2021 05 03 skelbiamas 100 VIP EURŲ laimėtojas

2021 05 03 – 2021 05 09

2021 05 10 skelbiamas 100 VIP EURŲ laimėtojas

2021 04 20 – 2021 05 09

2021 05 10 skelbiamas XBOX laimėtojas

 

4.2. Akcijos prizų laimėtojai skelbiami interneto svetainėje www.perlas.lt. Su laimėtojais bus susisiekta asmenine žinute.
4.3. Jei per 5 d. d. nuo laimėtojų paskelbimo dienos ir asmeninio laiško išsiuntimo laimėtojui, jis neatsako Organizatoriui privačia žinute, tokiu atveju praranda galimybę atsiimti prizą.
4.4. Prizo laimėtojas Organizatoriui turi pateikti savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį bei atvykti atsiimti prizą asmeniškai į Organizatoriaus atstovybę.
4.5. Laimėtojai prizus atsiimti galės per 30 (trisdešimt) dienų nuo laimėjimo fakto paskelbimo, Organizatoriaus atstovybėse šiais adresais:
• Vilniuje, Olimpiečių g. 15-1;
• Kaune, Studentų g. 3A;
• Klaipėdoje, Birutės g. 16A;
• Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 45A;
• Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2.
4.6. Atsiimti laimėtą prizą gali tik pats akcijos laimėtojas, pateikęs savo asmens dokumentą Organizatoriaus atstovybės darbuotojui. Jei laimėtojas dėl svarbių priežasčių negali atvykti pats, tokiu atveju turi suderinti prizo atsiėmimo sąlygas su Organizatoriumi.
4.7. Prizas negali būti išmokamas pinigais ar keičiamas į kitokį prizą. Asmenys, kurie per 5 d. d. kreipėsi į Organizatorių dėl laimėjimo, tačiau nuo laimėjimo fakto per 30 (trisdešimt) kalendorinių neatvykę į Organizatoriaus atstovybę, netenka teisės į laimėjimą.
5. Kitos sąlygos
5.1. Akcijos organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti žaidimo taisykles ir/ar nutraukti žaidimą, informuodamas apie tai interneto svetainėje www.perlas.lt
5.2. Akcijos dalyviai, dalyvaudami žaidime ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys ir kita informacija būtų tvarkomi žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys bus saugomi žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
5.3. Visus kitus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

 

info@perlas.lt   8‑52 751 751

Kur rasti serijinį numerį

TELELOTO bilietas
pirktas kasoje
Internetinis
TELELOTO bilietas