Registruok ir laimėk

Registruok bilietą ir laimėk

Laimėtojai

1 savaitė 10.04 - 10.10
300 €

Laimėtojas:

Algis B.

40 000 VIP
taškų

Laimėtojas:

Vilija S.

Kavos
aparatas

Laimėtojas:

Saulius D.

2 savaitė 10.11 - 10.17
300 €

Laimėtojas:

Viktoras K.

40 000 VIP
taškų

Laimėtojas:

Arūnas P.

Kavos
aparatas

Laimėtojas:

Mantas L.

Taisyklės

AKCIJOS ,,REGISTRUOK BILIETĄ IR LAIMĖK" TAISYKLĖS
 
1. Specialiosios nuostatos
1.1. Akcijos laikotarpis:  2021 m. spalio 04 d. - 2021 m. spalio 17 d.
1.2. Akcijos sąlyga: Dalyvauti Akcijoje ir laimėti prizus pretenduoja asmenys, kurie akcijos laikotarpiu įsigijo bent vieną loterijos bilietą svetainėje www.perlas.lt, per mobiliąją PERLAS programėlę, PERLAS terminaluose bei momentinės loterijos bilietą ir užregistravo bilieto numerį akcijos svetainėje http://www.perlas.lt/lt/laimek.
1.3. Skiriami Prizai: Visi asmenys, įvykdę 1.2. punkte minimas sąlygas, tampa akcijos pretendentais laimėti Prizus. Akcijos Prizai, laimėtojų skaičius ir nustatymo tvarka:
 
Prizas

Laimėtojų skaičius

Pretendentų imtis (t.y., kurie įsigijo bilietus šiuo laikotarpiu) Laimėtojo nustatymo data
300 Eur (Trys šimtai eurų) 1 2021-10-04 - 2021-10-10 2021-10-11
Kavos aparatas ELECTROLUX EEA111, 1 vnt. 1 2021-10-04 - 2021-10-10 2021-10-11
Perlas.lt lojalumo klubo LOTO KLUBAS 40 000 VIP taškų 1 2021-10-04 - 2021-10-10 2021-10-11
300 Eur (Trys šimtai eurų) 1 2021-10-11 - 2021-10-17

2021-10-18

Kavos aparatas ELECTROLUX EEA111, 1 vnt. 1 2021-10-11 - 2021-10-17 2021-10-18
Perlas.lt lojalumo klubo LOTO KLUBAS 40 000 VIP taškų 1 2021-10-11 - 2021-10-17 2021-10-18

1.4. 1.3. punkte nurodyta Akcijos laimėtojų nustatymo dieną speciali komisija fiksuoja bendrą Akcijos sąlygas atitinkančių dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka atitinkamai aukščiau esančioje lentelėje laimėtojų skaičiaus skiltyje nurodytą kiekį asmenų. Šį skaičių sąraše atitinkantis Akcijos dalyvis yra skelbiamas Prizo laimėtoju. 

1.5. Akcijos dalyvių skaičius neribojamas.

 
 
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, PVM mokėtojo kodas LT262985610, buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, Vilnius (toliau – Organizatorius).
2.2. Pretenduoja gauti Prizą visi įvykdę 1.2. punkte nurodytas sąlygas, svetainėje www.perlas.lt paskyras užregistravę, tapatybę patvirtinę  (pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t. y. Organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas) asmenys ir PERLAS mobiliosios programėlės vartotojai ar PERLAS terminaluose bilietus įsigiję klientai, kurie įvykdė specialiąsias Akcijos sąlygas.
2.3. Akcijų Prizų perdavimo tvarka:
2.3.1. Prizas – Kavos aparatas ELECTROLUX EEA111 pristatomas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo laimėtojo nustatymo dienos laimėtojui jo nurodytu adresu. Jei laimėtojas nuo laimėjimo fakto per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nenurodė prizo pristatymo adreso jis netenka teisės į laimėjimą; 
2.3.2.  Prizas – 300 Eur (trys šimtai eurų) per 5 d. d. nuo laimėjimo fakto paskelbimo išmokamas į žaidėjo piniginę www.perlas.lt paskyroje, prieš tai laimėtojui atlikus nuotolinį tapatybės patvirtinimą. 
2.3.3.  Prizas – Perlas.lt lojalumo klubo LOTO KLUBAS 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) VIP taškų per 5 d. d. nuo laimėjimo fakto paskelbimo pervedamas į www.perlas.lt laimėtojo paskyrą, prieš tai laimėtojui atlikus nuotolinį tapatybės patvirtinimą. Apie Premijos gavimą laimėtojas yra informuojamas „Taškų istorija“ suvestinėje, o Premijos gavimą indikuoja transakcijos tipas „Taškai“. 
2.4. Kitiems asmenims ir kitais būdais Prizai negali būti išduodami.
2.5. Akcijoje negali dalyvauti Akcijos ir loterijos organizatoriai.
2.6. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarko Akcijos organizavimo, Prizo pervedimo ar įteikimo ir informavimo tikslais.
2.7. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti  jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į Prizus.
2.8. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
2.9. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo dienos svetainėje www.perlas.lt. 
2.10. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Akcija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusiu su techniniais nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Akcijos vykdymą ir informuoti apie tai žaidėją.
2.11. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

 

info@perlas.lt   8‑52 751 751

Kur rasti serijinį numerį