Žaidėjo teisės ir pareigos

Kiekvienas žaidėjas turi Loterijų įstatymo ir konkrečios loterijos, kurioje žaidėjas dalyvauja, taisyklių nustatytas teises ir pareigas. Be šiuose dokumentuose nustatytų teisių ir pareigų, žaidėjas turi ir naudojimosi šios svetainės Terminuose ir sąlygose nustatytas teises bei pareigas.

Pagrindinės žaidėjo teisės:

  • Gauti laimėjimą. Piniginiai prizai iki 1000 eurų pervedami tiesiai į „Žaidėjo piniginę“. Daiktiniai prizai, kurių vertė iki 1000 eurų, pristatomi žaidėjui į namus. Dėl didesnių nei 1000 eurų laimėjimų būtina kreiptis į loterijos organizatoriaus būstinę.
  • Disponuoti savo „Žaidėjo piniginėje“ esančiomis lėšomis. Žaidėjas gali bet kada papildyti šią piniginę arba pateikti nurodymą pervesti pinigus iš „Žaidėjo piniginės“ į banko sąskaitą. Vieną kartą per mėnesį pinigai iš „Žaidėjo piniginės“ į banko sąskaitą pervedami neimant iš žaidėjo banko pavedimo mokesčio. Darant tokius pavedimus dažniau, nei vieną kartą per mėnesį, Bendrovė iš pervedamos lėšų sumos gali išskaičiuoti banko mokestį už šį bankinį pavedimą.

Pagrindinės žaidėjo pareigos:

  • Registracijos metu pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
  • Laikyti prisijungimo prie savo žaidėjo paskyros duomenis paslaptyje ir neperduoti jų kitiems asmenims.
  • Kreiptis dėl laimėjimų nustatytais terminais. Paraiška dėl pagrindinių piniginių laimėjimų, viršijančių 1000 eurų, turi būti užpildyta per 60 kalendorinių dienų po loterijos tiražo, kuriame buvo laimėta, dienos. Paraiška dėl papildomų prizų (automobilių ir kitų daiktinių prizų) turi būti užpildyta per 7 kalendorines dienas po loterijos tiražo, kuriame buvo laimėta, dienos.