„VIP programos“ TAISYKLĖS

 1. LAIKOTARPIS IR DALYVIAI

  1.1. VIP programos (toliau – programa) organizatorius UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).
  1.2. Programa organizuojama nuo 2018 metų gegužės mėnesio 2 dienos, www.perlas.lt svetainės (toliau – svetainė) vartotojams.
  1.3. Programoje negali dalyvauti programos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
  1.4. Šioje programoje naudojamas profiliavimas. Pagal svetainės vartotojo įsigytų bilietų kiekius ir surinktus taškus, jis priskiriamas atitinkamam programos lygiui ir tokiu būdu pateikiami atitinkamo lygio pasiūlymai ir naudos.

 1. PROGRAMOS TURINYS IR SĄLYGOS

  2.1. Programoje dalyvauja svetainės vartotojai (toliau – žaidėjai), kurie žaidžia žaidimus esančius svetainės „Blitz loto“ ir „Superloto“ (toliau – loterijos) skiltyse, tokiu atveju nuo 2018 m. gegužės 2 d. žaidėjas automatiškai pradeda rinkti VIP taškus (toliau – taškai), tačiau jais pasinaudoti (tame tarpe keisti taškus į pinigus) bei gauti konkrečiam programos lygiui priklausančias privilegijas ir/ar premijas gali tik tie žaidėjai, kurie susipažino su šios programos taisyklėmis, išreiškė sutikimą dalyvauti programoje ir pasirinko surinktą taškų kiekį atitinkantį VIP lygį puslapyje „Mano VIP taškai“ spausdamas mygtuką „Pereiti į kitą lygį“.
  2.2. Programą sudaro 3 lygiai: VIP GOLD, VIP PLATINUM bei SUPER VIP. Žaidėjas gali pasirinkti atitinkamą lygį, kai surenka minimalų tam lygiui reikalaujamą taškų skaičių (Žaidėjo minimalus surinktas taškų skaičius yra nuskaičiuojamas nuo žaidėjo paskyros skiltyje „Mano VIP taškai“) . Taškai skiriami už nupirktus loterijos bilietus, santykiu 1 euras – 3 taškai (Jeigu žaidėjo taškų skaičius gaunamas su kableliu, jis yra apvalinamas iki sveikojo skaičiaus į didesnę pusę. Pvz. 489,75 EUR x 3 taškai = 1469,25 taškai = 1470 taškų). Visi taškai sumuojami automatiškai ir nurodomi žaidėjo paskyroje skiltyje – „Mano VIP taškai“. Lygiai pagal taškus skirstomi tokia tvarka:

  2.3. Programoje dalyvaujantys žaidėjai ir priklausantys vienam iš 3 lygių: VIP GOLD, VIP PLATINUM, SUPER VIP taip pat gali iškeisti jau sukauptus taškus į pinigus, kurie patenka į žaidėjo piniginę ir juos galima panaudoti loterijos bilietų pirkimui. Tai padaryti žaidėjas gali savo paskyroje, skiltyje „Mano VIP taškai“ paspaudęs mygtuką „Keisti taškus į pinigus“. Taškai į pinigus konvertuojami tokia tvarka:

  2.4. Programoje yra keturi papildomi paketai už kuriuos yra skiriami papildomi taškai:
        2.4.1. „Labas“ paketas - žaidėjui skiriama vienkartinė taškų premija pasiekus pirmąjį lygį arba iš vieno lygio perėjus į kitą.
        2.4.2. „Bonusai“ – žaidėjui skiriami taškai už iš eilės žaistą tam tikrą dienų skaičių.
        2.4.3. „Sekmadienį laimi visi“ – žaidėjui  pagal jo programos lygį suteikiamas konkretus sekmadienių skaičius, per kuriuos nelaimėjus nei vienoje tą sekmadienį žaistoje loterijoje yra grąžinami išleisti loterijoms pinigai (suma už kurią nupirkta loterijos bilietų). Sekmadienis laikomas panaudotu, kai žaidėjas tą sekmadienį pirko šių taisyklių 2.1. punkte nurodytų loterijų bilietus, nepriklausomai nuo to, ar jis laimėjo, ar nei vienas jo pirktų bilietų nelaimėjo jokio loterijos laimėjimo. Pinigai grąžinami į žaidėjo piniginę per 5 darbo dienas. Žaidėjams esantiems VIP PLATINUM lygyje grąžinama iki 100 EUR išleistos sumos, SUPER VIP lygyje iki 200 EUR. VIP PLATINUM lygyje ši privilegija galioja 2 mėnesius nuo dienos, kada žaidėjas pateko į šį lygį, SUPER VIP lygyje ši privilegija galioja 3 mėnesius nuo tos dienos, kada žaidėjas pateko į šį lygį.“
               2.4.3.1. Sekmadieniais, kuomet bus organizuojama akcija „Laimi visi“, loterijos žaidėjai – programos dalyviai, negalės pasinaudoti šia privilegija to savaitgalio sekmadienį.
        2.4.4. „Gimtadienio bonusas“ – skiriamas kiekvienam programos dalyviui jo gimimo dieną  turimą taškų suma padidinant atitinkamu procentu. Jeigu padidinus žaidėjo taškus gaunamas skaičius su kableliu, jis yra apvalinamas iki sveikojo skaičiaus į didesnę pusę (pvz. 50 taškų + 5 proc. = 52,5 taškai = 53 taškai).
        2.4.5. Taškai už atitinkamą paketą/premiją skiriami tokia tvarka:

  2.5. Programoje dalyvaujantys žaidėjai, kurie nedalyvavo svetainės loterijose nurodytose 2.1. taisyklių punkte 30 ir daugiau kalendorinių dienų iš eilės gauna nuobaudas ir nuo jų sukauptų taškų yra atimamas nustatytas procentas. Žaidėjui nedalyvavusiam loterijoje ilgą laiką taškų balansas gali pasiekti nulį. Jeigu atėmus žaidėjo taškus gaunamas skaičius su kableliu, jis yra apvalinamas iki sveikojo skaičiaus į didesnę pusę (pvz. 50 taškų – 5 proc. = 47,5 taškai = 48 taškai).

  3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  3.1. Programos organizatorius pasilieka teisę keisti programos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) bei nutraukti programą informuojant programos dalyvius ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki programos pakeitimų įsigaliojimo ar programos nutraukimo dienos.
  3.2. Organizatorius įsipareigoja sumokėti visus mokesčius, susijusius su programos organizavimu ir žaidėjų dalyvavimu programoje.
  3.3. Žaidėjas sutikdamas su programos sąlygomis ir taisyklėmis patvirtina, kad sutinka gauti visą su programa susijusią informaciją.
  3.4. Programos dalyviai sutinka pateikti visus duomenis ar dokumentus, kurie yra reikalaujami remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nepateikus reikiamos informacijos, žaidėjas netenka teisės į piniginę premiją ir/ar laimėjimą.
  3.5. Visos taisyklėse neaptartos sąlygos reguliuojamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.