Kokiu atveju bilietas nedalyvauja TELELOTO žaidimo tiraže?

Kai kasose nenupirkti ir likę bilietai prieš pat baigiantis žaidimo tiražui yra atšaukiami.

Mūsų bendrovės organizuojamų tiesioginio ryšio loterijų, tarp jų ir TELELOTO, bilietus galima įsigyti trimis būdais: parduotuvių kasose, prie terminalų ar interneto svetainėje www.perlas.lt. Kasose parduodami terminaluose atspausdinti bilietai. Prekybos centruose bilietai atspausdinami prieš darbo pradžią ir vėliau parduodami parduotuvės kasose. Visi iki loterijos tiražo pradžios likę žaidėjų nenupirkti bilietai yra atšaukiami. Šie bilietai tiraže nedalyvauja.

Loterijos bilietai gali būti atšaukiami ir kitais atvejais: spausdinimo metu bilietas buvo sugadintas ar išspausdintą bilietą žaidėjas atsisakė pirkti. Visi atšaukti bilietai iš prekybos vietų yra surenkami ir sunaikinami. Reikia pabrėžti, kad atšauktų bilietų numerių eiliškumas išlieka tiražo bilietų numeracijoje.

Sekmadieniais, loterijos TELELOTO tiražo metu, generatorius atsitiktine tvarka išrenka laimingų bilietų numerius iš sekos nuo pirmojo atspausdinto bilieto numerio iki paskutinio. Jei traukiamas vienas prizas, kompiuteris visada patikrina, ar generuotas bilieto numeris nėra tarp atšauktų bilietų, ir jei yra – generuojamas kitas numeris.

Jei traukiama dešimtis ar šimtas prizų vienu metu, generatorius išrenka skaičių derinį, atitinkantį loterijos bilieto numerį su vienu ar dviem žvaigždutės simboliais vietoje skaičių bilieto numerio viduryje. Šios žvaigždutės reiškia „bet kokį skaičių“. Pavyzdžiui, jei generuojamas bilieto numeris 059*043, tai reiškia, kad laimėjo dešimt bilietų, kurių pirmi trys ir paskutiniai trys skaičiai sutapo su generuotu numeriu, o vietoje žvaigždutės yra skaičius nuo 0 iki 9.

Kai traukiama ir siunčiama iškart dešimt ar šimtas prizų, gali nutikti taip, kad į laimingų bilietų seką pateks ir atšauktas bilietas. Būtų nesąžininga tokioje sekoje esančių bilietų turėtojų atžvilgiu generuoti naują bilietų seką, kurioje nebūtų atšauktų bilietų. Laimėję su pirma seka, bilietų pirkėjai nėra atsakingi, kad buvo nupirkti ne visi dešimt ar šimtas bilietų. Taigi yra skelbiamas pats pirmas generavimo rezultatas nepaisant to, yra sekoje atšauktų bilietų ar nėra.

Užtikriname, kad visų prizų vertė, kurie yra neatsiimti arba jie teko atšauktiems bilietams, grįžta į prizų fondą ir yra laimimi būsimuose tiražuose.