Duomenų saugumas

Vartotojams užsiregistravus www.perlas.lt svetainėje ar išmokant laimėjimus gaunami asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kituose teisės aktuose numatytų taikytinų reikalavimų. Daugiau apie tai galite paskaityti čia >.

Loterijos bilietuose taip pat yra unikalių duomenų, kurie turi būti saugomi. Šie duomenys yra skirti bilieto autentiškumo patikrinimui ir laimėjimo išmokėjimui administruoti. Loterijos bilietas tampa jį įsigijusio žaidėjo nuosavybe, taip jam pereina ir pareiga saugoti unikalius bilieto duomenis. Todėl primename, jog iki piniginio laimėjimo išmokėjimo ar daiktinio prizo įteikimo, saugotumėte loterijos bilietą ir neatskleistumėte jame esančios informacijos tretiesiems asmenims, neskelbtumėte bilieto informacijos viešai. Po laimėjimo išmokėjimo ši informacija netenka aktualumo, todėl gali būti skelbiama (pvz., pasidalinama laimingo bilieto nuotrauka socialiniuose tinkluose).