„Akcijų Piniginės“ programos TAISYKLĖS

 1. Sąvokos
  1. Akcija - Bendrovės organizuojamas žaidimas, kurio metu asmenys, atlikę tam tikrus Akcijos sąlygose numatytus veiksmus, gali laimėti (gauti) Bendrovės įsteigtą (-us) prizą (-us).
  2. Akcijos taisyklės – Bendrovės organizuojamo žaidimo sąlygos, skelbiamos Svetainėje.
  3. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie žaidėją (fizinį asmenį), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti iš duomenų (vardo, pavardės, identifikacinio kodo, interneto identifikatoriaus ir pan.).
  4. Mokėjimo sąskaita - bet kuri Lietuvos Respublikos kredito arba elektroninių pinigų įstaigoje atidaryta sąskaita, tvarkoma eurais, kurios numeris sudarytas IBAN formatu ir kuri veikia pagal SEPA reglamentą.
  5. Bendrovė - UAB „Perlas Network“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios buveinės adresas: Olimpiečių g. 15-1, Vilnius LT-09237, įmonės kodas 126298569.
  6. Loterijų organizatorius – Licenciją organizuoti didžiąsias loterijas turinčios bendrovės UAB „Olifėja“  arba UAB „Euloto“
  7. Svetainė - interneto svetainė www.perlas.lt.
  8. Žaidėjas - registruotas Svetainės lankytojas naudotojas, turintis savo Žaidėjo paskyrą, Žaidėjo piniginę. Vienas Žaidėjas gali turėti tik vieną Žaidėjo paskyrą. Žaidėjas gali būti tik fizinis asmuo.
  9. Akcijų piniginė - Žaidėjui priklausanti virtuali piniginė, kurioje esanti pinigų suma susideda iš sumos, Žaidėjo pervestos į Bendrovės Banko sąskaitą, ir Bendrovės skirtos sumos už Akcijos sąlygų įvykdymą, ir kurią Žaidėjas gali naudoti atsiskaitymams už šiose taisyklėse nurodytų loterijos bilietų įsigijimą Svetainėje. Šioje virtualioje piniginėje esanti pinigų suma negali būti pervedama į Žaidėjo banko sąskaitą arba pildoma kitaip, nei nustatyta Akcijos taisyklėse. Naudojimasis Akcijų piniginėje esančiomis lėšomis gali būti apribotas, jei Žaidėjo tapatybė nėra nustatyta ir patvirtinta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Bendrovės organizuojama Akcijų piniginės programa yra skirta Žaidėjams paskatinti dalyvauti Loterijų organizatorių loterijose ir pirkti loterijų bilietus Svetainėje.
  2. Akcijų piniginės programa Žaidėjams organizuojama nuo 2020 m. balandžio 23 d.
  3. Programoje negali dalyvauti Bendrovės ir loterijų organizatorių darbuotojai.
  4. Bendrovės sprendimu Programos sąlygos ir taisyklės gali būti atnaujinamos ir (arba) Programa gali būti nutraukta. Visa informacija apie šiuos pakeitimus yra skelbiama Bendrovės Svetainėje.

 

 1. Programos turinys ir dalyvavimo sąlygos
  1. Asmenys, norintys dalyvauti Programoje, užsiregistruoja Svetainėje ir pasitvirtina savo asmens tapatybę, vienu iš Svetainės taisyklėse nurodytų būdų.
  2. Asmenys, užsiregistravę Svetainėje, kurių tapatybė patvirtinta, savo Žaidėjo paskyroje papildomai prie Žaidėjo piniginės mato ir Akcijų piniginę.
  3. Žaidėjai Akcijų piniginę gali papildyti iš savo kredito įstaigos sąskaitos, arba naudodamiesi banko kortele.
  4. Žaidėjas negali Akcijos piniginėje esančių pinigų perversti į savo Žaidėjo piniginę ar Mokėjimo sąskaitą.
  5. Akcijos piniginę papildžius Svetainėje paskelbtos Akcijos taisyklėse nurodyta pinigų suma, ir (arba) atlikus kitus Akcijos taisyklėse nurodytus veiksmus, Žaidėjas gauna atitinkamą Akcijos taisyklėse nurodytą pinigų sumą į Akcijos piniginę.
  6. Žaidėjas, siekdamas dalyvauti nurodyto laikotarpio Akcijoje, turi atlikti visus tos Akcijos taisyklėse nurodytus veiksmus arba atitikti visas Akcijos taisyklėse nustatytas sąlygas.
  7. Akcijos taisyklėse nurodytu Akcijos laikotarpiu Žaidėjas gali įprastai naudotis savo Žaidėjo pinigine ir joje esančiomis lėšomis.
  8. Žaidėjas Akcijų piniginėje esančiomis lėšomis gali apmokėti tik Akcijos taisyklėse nurodytus loterijos bilietus.
  9. Laimėjimai už Akcijos piniginės lėšas įsigytus loterijos bilietus yra išmokami į Žaidėjo piniginę.
  10. Žaidėjas pirmiausiai panaudoja savo į Akcijų piniginę pervestas lėšas, joms pasibaigus, naudojami Bendrovės pervesti Akcijos pinigai, skirti loterijos bilietams įsigyti.
  11. Žaidėjai, neatlikę tapatybės patvirtinimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, savo Žaidėjo paskyroje nemato Akcijų piniginės ir negali ja naudotis.
  12. Bendrovės pervestų piniginių lėšų į Akcijų piniginę panaudojimo terminas nėra ribojamas, tačiau Žaidėjas negali dalyvauti bet kurioje kitoje Akcijoje, pagal kurios sąlygas yra pildoma Akcijų piniginė, jei savo Akcijų piniginėje turi nepanaudotų lėšų (nesvarbu ar savo pervestų siekiant dalyvauti Akcijoje ir Bendrovės suteiktų pagal Akcijos taisykles). Norėdamas dalyvauti kitose Akcijose ir gauti Akcijų piniginės papildymus, Žaidėjas turi išnaudoti visas esančias Akcijų piniginėje lėšas loterijų bilietų pirkimui.
  13.  Tuo atveju, jeigu iš Akcijų piniginės Žaidėjui nepavyksta atlikti apmokėjimo už loterijos bilietus, šie pinigai yra grąžinami į Žaidėjo pinginę.

 

 

 1. Baigiamosios nuostatos
  1. Bendrovė pasilieka teisę pakeisti ir (arba) atnaujinti ir (arba) nutraukti Akcijų piniginės programą.
  2. Apie visus Akcijų piniginės programos pakeitimus Žaidėjai yra informuojami.
  3. Bendrovė įsipareigoja sumokėti visus mokesčius, susijusius su Akcijų piniginės programos organizavimu ir Žaidėjų dalyvavimu Akcijų piniginės programoje.
  4. Akcijų dalyviai, dalyvaudami Akcijose ir pateikdami savo Asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys ir kita informacija būtų tvarkomi Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka. Akcijos metu surinkti asmens duomenys bus saugomi Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
  5. Akcijų piniginės programoje gali būti naudojamas profiliavimas, norint pasiūlyti Žaidėjams patrauklias Akcijas.
  6. Akcijų piniginės programos dalyviai sutinka pateikti visus duomenis ar dokumentus, kurie yra reikalaujami remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nepateikus reikiamos informacijos, Žaidėjas netenka teisės įdalyvavimą Programoje.
  7. Akcijų piniginės programos taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.